EDO JAPANESE RESTAURANT
Penghargaan Layanan Bintang
EDO JAPANESE RESTAURANT
Penghargaan Layanan Bintang
EDO JAPANESE RESTAURANT
Penghargaan Layanan Bintang
EDO JAPANESE RESTAURANT
Pembanguan Makanan dan Minuman
Masa berlaku penghargaan: 2018 - 2019 ; 2014 - 2015
Masakan: Pembanguan Makanan
Jam Buka: 11:00-04:00
Alamat: Avenida da Amizade Hotel Lisboa, R/C, Cave 1 da Ala Velha (Ala Redonda) Macau
Tel: +853 28713888 Fax: +853 28710146
Website: http://www.futurebrightgroup.com.mo
Diperbaharui pada: 12/12/2018